Chế tạo pháo hoa bằng đá lửa

.

Những trò chơi đơn giản thế này thật ra thế hệ 10x bây giờ khó mà biết đến, chỉ có những người từng sống với cái thời không có công nghệ thông tin như bây giờ thì may ra họ mới từng trãi qua những kỷ niệm chơi đơn giản thế này

Theo Youtube

Nguồn: www.vietgiaitri.com